Основни суд у Параћину

Адреса: ул. Мајора Марка 1, 35250 Параћин
Централа: +381 35 563-401
Председник суда: Ирена Спасић
Телефон и факс: +381 35 563-752
E-mail: uprava@pn.os.sud.rs
Веб сајт: www.pn.os.sud.rs
Радно време писарница са странкама: 09:00 - 12:00

Судска јединица Ћуприја

Адреса: Карађорђева бб, 35230 Ћуприја
Телефон: 035/8470-264
Факс: 035/8470273
E-mail: uprava@pn.os.sud.rs
Жиро рачун за таксе: 840-29665845-93
Пријем странака: четвртком 08:30 - 10:00