НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.599/2010 ОД 22.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 22.06.2017.године, ПРОДАЈА 18.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.6317/2010  ОД 29.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 03.07.2017.године, ПРОДАЈА 01.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.76/2016  ОД 29.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 03.07.2017.године, ПРОДАЈА 01.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010 ОД 04.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 04.07.2017.године, ПРОДАЈА 02.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.634/2013 ОД 04.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 04.07.2017.године, ПРОДАЈА 02.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2437/2015 ОД 05.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.07.2017.године, ПРОДАЈА 04.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.27/2017 ОД 03.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.07.2017.године, ПРОДАЈА 03.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.60/2017  ОД 03.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.07.2017.године, ПРОДАЈА 03.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.180/2017  ОД 06.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 10.07.2017.године, ПРОДАЈА 03.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.839/2012 ОД 07.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 10.07.2017.године, ПРОДАЈА 07.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.2679/2012 ОД 05.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 10.07.2017.године, ПРОДАЈА 04.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2994/2013 ОД 04.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 17.07.2017.године, ПРОДАЈА 28.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.541/2010 ОД 18.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 20.07.2017.године, ПРОДАЈА 15.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.1529/2011 ОД 20.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 24.07.2017.године, ПРОДАЈА 22.08.2017.