НЕПОКРЕТНОСТИ

 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1512/2015 ОД 22.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 27.02.2018.године, ПРОДАЈА 19.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.642/2013 ОД 23.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 27.02.2018.године, ПРОДАЈА 20.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.861/2012 ОД 20.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 01.03.2018.године, ПРОДАЈА 19.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.602/2017  ОД 21.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 01.03.2018.године, ПРОДАЈА 20.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1876/2014  ОД 21.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 01.03.2018.године, ПРОДАЈА 20.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1711/2015 ОД 20.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 01.03.2018.године, ПРОДАЈА 20.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.182/2014  ОД 22.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 01.03.2018.године, ПРОДАЈА 21.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1462/2013  ОД 28.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 02.03.2018.године, ПРОДАЈА 26.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.815/2014  ОД 05.03.2018.године, ПОСТАВЉЕН 06.03.2018.године, ПРОДАЈА 02.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2309/2013  ОД 06.03.2018.године, ПОСТАВЉЕН 08.03.2018.године, ПРОДАЈА 02.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010 ОД 06.03.2018.године, ПОСТАВЉЕН 08.03.2018.године, ПРОДАЈА 23.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.140/2016 ОД 26.02.2018.године, ПОСТАВЉЕН 14.03.2018.године, ПРОДАЈА 23.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.60/2017  ОД 05.03.2018.године, ПОСТАВЉЕН 14.03.2018.године, ПРОДАЈА 03.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.27/2017  ОД 05.03.2018.године, ПОСТАВЉЕН 14.03.2018.године, ПРОДАЈА 03.04.2018.