НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2994/2013 ОД 05.12.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 08.12.2016. године, ПРОДАЈА 26.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.559/2016 ОД 28.12.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 11.01.2017. године, ПРОДАЈА 24.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.470/2011 ОД 28.12.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 11.01.2017. године, ПРОДАЈА 27.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  Ив.5243/2011 ОД 29.12.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 11.01.2017. године, ПРОДАЈА 26.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.1041/2014 ОД 28.12.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 11.01.2017. године, ПРОДАЈА 27.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2516/2015 ОД 29.12.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 11.01.2017. године, ПРОДАЈА 24.01.2017.