НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.76/2016  ОД 25.10..2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.11.2017.године, ПРОДАЈА 22.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.6317/2010 ОД 24.10.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.11.2017.године, ПРОДАЈА 23.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2437/2015 ОД 25.10.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.11.2017.године, ПРОДАЈА 23.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.56/2014 ОД 02.11.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.11.2017.године, ПРОДАЈА 30.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1011/2013 ОД 23.10.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.11.2017.године, ПРОДАЈА 22.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.60/2017  ОД 01.11.2017.године, ПОСТАВЉЕН 08.11.2017.године, ПРОДАЈА 29.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.27/2017  ОД 01.11.2017.године, ПОСТАВЉЕН 08.11.2017.године, ПРОДАЈА 29.11.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.7524/2010 ОД 13.11.2017.године, ПОСТАВЉЕН 14.11.2017.године, ПРОДАЈА 08.12.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.599/2010 ОД 07.11.2017.године, ПОСТАВЉЕН 14.11.2017.године, ПРОДАЈА 06.12.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1131/2014 ОД 07.11.2017.године, ПОСТАВЉЕН 15.11.2017.године, ПРОДАЈА 04.12.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.3317/2013 ОД 17.11.2017.године, ПОСТАВЉЕН 20.11.2017.године, ПРОДАЈА 06.12.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010  ОД 20.11.2017.године, ПОСТАВЉЕН 22.11.2017.године, ПРОДАЈА 15.12.2017.