НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.1529/2011 ОД 20.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 24.07.2017.године, ПРОДАЈА 22.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1884/2014 ОД 13.07.2017.године, ПОСТАВЉЕН 07.08.2017.године, ПРОДАЈА 29.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.27/2017  ОД 03.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 08.08.2017.године, ПРОДАЈА 01.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.60/2017 ОД 03.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 08.08.2017.године, ПРОДАЈА 01.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.76/2016 ОД 01.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 08.08.2017.године, ПРОДАЈА 29.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.6317/2010 ОД 01.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 08.08.2017.године, ПРОДАЈА 29.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.319/2010 ОД 07.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 16.08.2017.године, ПРОДАЈА 05.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010  ОД 14.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 17.08.2017.године, ПРОДАЈА 04.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.409/2017   ОД 16.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 17.08.2017.године, ПРОДАЈА 20.09.2017.