НЕПОКРЕТНОСТИ

 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.815/2014  ОД 25.06.2018.године, ПОСТАВЉЕН 26.06.2018.године, ПРОДАЈА 19.07.2018.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010  ОД 27.06.2018.године, ПОСТАВЉЕН 28.06.2018.године, ПРОДАЈА 19.07.2018.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.839/2012  ОД 27.06.2018.године, ПОСТАВЉЕН 29.06.2018.године, ПРОДАЈА 20.07.2018.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.130/2018 ОД 05.07.2018.године, ПОСТАВЉЕН 10.07.2018.године, ПРОДАЈА 27.07.2018.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.182/2014 ОД 04.07.2018.године, ПОСТАВЉЕН 11.07.2018.године, ПРОДАЈА 31.07.2018.