НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.460/2011  ОД 24.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 29.05.2017.године, ПРОДАЈА 22.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.599/2010  ОД 24.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 30.05.2017.године, ПРОДАЈА 22.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.622/2013  ОД 24.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 31.05.2017.године, ПРОДАЈА 22.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.634/2013  ОД 06.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 09.06.2017.године, ПРОДАЈА 04.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2994/2013  ОД 08.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 12.06.2017.године, ПРОДАЈА 04.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010  ОД 08.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 13.06.2017.године, ПРОДАЈА 04.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.6317/2010  ОД 05.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 14.06.2017.године, ПРОДАЈА 29.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.76/2016  ОД 07.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 16.06.2017.године, ПРОДАЈА 29.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2437/2015 ОД 09.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 16.06.2017.године, ПРОДАЈА 05.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.2679/2012 ОД 24.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 30.05.2017.године, ПРОДАЈА 22.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1884/2014 ОД 14.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 19.06.2017.године, ПРОДАЈА 13.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.387/2013 ОД 14.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 19.06.2017.године, ПРОДАЈА 10.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.599/2010 ОД 22.06.2017.године, ПОСТАВЉЕН 22.06.2017.године, ПРОДАЈА 18.07.2017.