НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.412/2013 ОД 08.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 12.05.2017.године, ПРОДАЈА 06.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2437/2015 ОД 12.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 17.05.2017.године, ПРОДАЈА 09.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010 ОД 22.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 24.05.2017.године, ПРОДАЈА 08.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.387/2013  ОД 25.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 25.05.2017.године, ПРОДАЈА 14.06.2017.