НЕПОКРЕТНОСТИ

 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010  ОД 30.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 01.09.2017.године, ПРОДАЈА 20.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.409/2017   ОД 16.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 17.08.2017.године, ПРОДАЈА 20.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.76/2016 ОД 29.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 30.08.2017.године, ПРОДАЈА 26.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.6317/2010  ОД 29.08.2017.године, ПОСТАВЉЕН 31.08.2017.године, ПРОДАЈА 26.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.27/2017  ОД 01.09.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.09.2017.године, ПРОДАЈА 29.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.180/2017   ОД 14.09.2017.године, ПОСТАВЉЕН 19.09.2017.године, ПРОДАЈА 09.10.2017.