НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.59/2017 ОД 20.03.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 28.03.2017. године, ПРОДАЈА 19.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.4779/2010  ОД 30.03.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 31.03.2017. године, ПРОДАЈА 27.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.1184/2015  ОД 24.03.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 03.04.2017. године, ПРОДАЈА 24.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2250/2013   ОД 30.03.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 03.04.2017. године, ПРОДАЈА 28.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.319/2010 ОД 06.04.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 07.04.2017. године, ПРОДАЈА 04.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.1011/2013 ОД 03.04.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 12.04.2017. године, ПРОДАЈА 27.04.2017.