НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2250/2013 ОД 03.03.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 10.03.2017. године, ПРОДАЈА 30.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2450/2015 ОД 28.02.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 10.03.2017. године, ПРОДАЈА 29.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.319/2010 ОД 09.03.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 17.03.2017. године, ПРОДАЈА 06.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2516/2015 ОД 16.03.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 17.03.2017. године, ПРОДАЈА 13.04.2017.