НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2994/2013 ОД 26.01.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 27.01.2017. године, ПРОДАЈА 24.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.1041/2014 ОД 27.01.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 01.02.2017. године, ПРОДАЈА 24.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  Ив.5243/2011 ОД 26.01.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 01.02.2017. године, ПРОДАЈА 23.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  Ив.599/2010 ОД 27.01.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 06.02.2017. године, ПРОДАЈА 22.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.17/2017 ОД 02.02.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 07.02.2017. године, ПРОДАЈА 02.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2516/2015 ОД 02.02.2017. године,  ПОСТАВЉЕН 22.02.2017. године, ПРОДАЈА 16.03.2017.