НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.642/2013 ОД 27.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 28.12.2017.године, ПРОДАЈА 26.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.815/2015  ОД 26.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 28.12.2017.године, ПРОДАЈА 24.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1876/2014  ОД 26.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 28.12.2017.године, ПРОДАЈА 24.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.182/2014 ОД 26.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 28.12.2017.године, ПРОДАЈА 24.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.3317/2013 ОД 28.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 29.12.2017.године, ПРОДАЈА 23.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1131/2014 ОД 27.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 29.12.2017.године, ПРОДАЈА 25.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1512/2015 ОД 27.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 04.01.2018.године, ПРОДАЈА 24.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.27/2017 ОД 28.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 09.01.2018.године, ПРОДАЈА 26.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.60/2017 ОД 28.12.2017.године, ПОСТАВЉЕН 09.01.2018.године, ПРОДАЈА 26.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010 ОД 10.01.2018.године, ПОСТАВЉЕН 16.01.2018.године, ПРОДАЈА 30.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.599/2010 ОД 11.01.2018.године, ПОСТАВЉЕН 16.01.2018.године, ПРОДАЈА 08.02.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2309/2013 ОД 16.01.2018.године, ПОСТАВЉЕН 18.01.2018.године, ПРОДАЈА 08.02.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1041/2014  ОД 17.01.2018.године, ПОСТАВЉЕН 22.01.2018.године, ПРОДАЈА 13.02.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.516/2017  ОД 16.01.2018.године, ПОСТАВЉЕН 22.01.2018.године, ПРОДАЈА 12.02.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.2029/2012 ОД 18.01.2018.године, ПОСТАВЉЕН 23.01.2018.године, ПРОДАЈА 14.02.2018.