НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК    И.1011/2013   ОД 07.12.2018.године, ПОСТАВЉЕН 14.12.2018.године, ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 27.12.2018.
ЗАКЉУЧАК    И.1838/2015   ОД 15.01.2019.године, ПОСТАВЉЕН 17.01.2019.године, ПРОДАЈА  14.02.2019.
ЗАКЉУЧАК    И.416/2017   ОД 14.01.2019.године, ПОСТАВЉЕН 18.01.2019.године, ПРОДАЈА  11.02.2019.
ЗАКЉУЧАК    И.651/2018   ОД 14.01.2019.године, ПОСТАВЉЕН 18.01.2019.године, ПРОДАЈА  11.02.2019.
ЗАКЉУЧАК    И.839/2012   ОД 15.01.2019.године, ПОСТАВЉЕН 18.01.2019.године, ПРОДАЈА  13.02.2019.