НЕПОКРЕТНОСТИ

 ДОПУНА ЗАКЉУЧКА О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.56/2014 ОД 20.08.2018.године, ПОСТАВЉЕН 11.09.2018.године.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1713/2014  ОД 10.09.2018.године, ПОСТАВЉЕН 13.09.2018.године, ПРОДАЈА 02.10. 2018.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.692/2017   ОД 11.09.2018.године, ПОСТАВЉЕН 17.09.2018.године, ПРОДАЈА 02.10. 2018.