НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.815/2014  ОД 24.04.2018.године, ПОСТАВЉЕН 26.04.2018.године, ПРОДАЈА 21.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.1667/2015 ОД 24.04.2018.године, ПОСТАВЉЕН 26.04.2018.године, ПРОДАЈА 21.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   И.4779/2010 ОД 11.05.2018.године, ПОСТАВЉЕН 14.05.2018.године, ПРОДАЈА 08.06.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.182/2014  ОД 14.05.2018.2018.године, ПОСТАВЉЕН 17.05.2018.године, ПРОДАЈА 05.06.2018.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   Ив.642/2013 ОД 14.05.2018.2018.године, ПОСТАВЉЕН 17.05.2018.године, ПРОДАЈА 05.06.2018.