ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.5905/2010 ОД 20.03.2017.године, ПОСТАВЉЕН 27.03.2017.године, ПРОДАЈА 25.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.420/2016 ОД 06.04.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.04.2017.године, ПРОДАЈА 24.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И .1271/2015 ОД 10.04.2017.године, ПОСТАВЉЕН 19.04.2017.године, ПРОДАЈА 30.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.1482/2010 ОД 19.04.2017.године, ПОСТАВЉЕН 20.04.2017.године, ПРОДАЈА 05.05.2017.