ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.471/2018  ОД 08.01.2019. године, ПОСТАВЉЕН 08.01.2019.године, ПРОДАЈА 24.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.4799/2011  ОД 08.01.2019. године, ПОСТАВЉЕН 15.01.2019.године, ПРОДАЈА 30.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.1542/2011  ОД 08.01.2019. године, ПОСТАВЉЕН 15.01.2019.године, ПРОДАЈА 20.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.90/2018  ОД 16.01.2019. године, ПОСТАВЉЕН 17.01.2019.године, ПРОДАЈА 08.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.414/2015  ОД 11.01.2019. године, ПОСТАВЉЕН 18.01.2019.године, ПРОДАЈА 21.02.2019.