ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И .1271/2015 ОД 10.04.2017.године, ПОСТАВЉЕН 19.04.2017.године, ПРОДАЈА 30.05.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.710/2010 ОД 04.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 04.05.2017.године, ПРОДАЈА 29.05.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.177/2016 ОД 10.05.2017.године, ПОСТАВЉЕН 10.05.2017.године, ПРОДАЈА 29.05.2017.