ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.218/2017 ОД 27.02.2018. године, ПОСТАВЉЕН 02.03.2018.године, ПРОДАЈА 22.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.737/2015  ОД 28.02.2018. године, ПОСТАВЉЕН 05.03.2018.године, ПРОДАЈА 27.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.671/2014 ОД 14.03.2018. године, ПОСТАВЉЕН 14.03.2018.године, ПРОДАЈА 30.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.603/2014 ОД 14.03.2018. године, ПОСТАВЉЕН 14.03.2018.године, ПРОДАЈА 30.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.2603/2012 ОД 13.03.2018. године, ПОСТАВЉЕН 15.03.2018.године, ПРОДАЈА 02.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.264/2015 ОД 15.03.2018. године, ПОСТАВЉЕН 15.03.2018.године, ПРОДАЈА 02.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.33/2011  ОД 13.03.2018. године, ПОСТАВЉЕН 15.03.2018.године, ПРОДАЈА 02.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.834/2014 ОД 06.03.2018. године, ПОСТАВЉЕН 15.03.2018.године, ПРОДАЈА 04.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.441/2016  ОД 19.03.2018. године, ПОСТАВЉЕН 19.03.2018.године, ПРОДАЈА 11.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1122/2013  ОД 19.03.2018. године, ПОСТАВЉЕН 19.03.2018.године, ПРОДАЈА 11.04.2018.