ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.834/2014 ОД 17.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 17.07.2017.године, ПРОДАЈА 05.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.334/2017 ОД 18.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 21.07.2017.године, ПРОДАЈА 12.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИВ.174/2016 ОД 17.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 21.07.2017.године, ПРОДАЈА 05.09.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.497/2013 ОД 28.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 31.07.2017.године, ПРОДАЈА 24.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ Ив.73/2017 ОД 02.08.2017. године, ПОСТАВЉЕН 02.08.2017.године, ПРОДАЈА 23.08.2017.