ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И.218/2017 ОД 08.01.2018. године, ПОСТАВЉЕН 10.01.2018.године, ПРОДАЈА 07.02.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ Ив.441/2016 ОД 10.01.2018. године, ПОСТАВЉЕН 11.01.2018.године, ПРОДАЈА 29.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ Ив.603/2014 ОД 10.01.2018. године, ПОСТАВЉЕН 16.01.2018.године, ПРОДАЈА 30.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ Ив.3516/2011  ОД 15.01.2018. године, ПОСТАВЉЕН 23.01.2018.године, ПРОДАЈА 02.02.2018.