ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.664/2015 ОД 22.08.2017. године, ПОСТАВЉЕН 28.08.2017.године, ПРОДАЈА 26.09.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИВ.625/2010 ОД 28.08.2017. године, ПОСТАВЉЕН 30.08.2017.године, ПРОДАЈА 03.10.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИВ.425/2010 ОД 28.08.2017. године, ПОСТАВЉЕН 30.08.2017.године, ПРОДАЈА 03.10.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИВ.73/2017 ОД 06.09.2017. године, ПОСТАВЉЕН 07.09.2017.године, ПРОДАЈА 22.09.2017.