ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1433/2012  ОД 24.10.2018. године, ПОСТАВЉЕН 25.10.2018.године, ПРОДАЈА 27.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1757/15  ОД 09.11.2018. године, ПОСТАВЉЕН 19.11.2018.године, ПРОДАЈА 04.12.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.736/2013  ОД 09.11.2018. године, ПОСТАВЉЕН 19.11.2018.године, ПРОДАЈА 04.12.2018.