ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1656/2013 ОД 01.03.2017.године, ПОСТАВЉЕН 03.03.2017.године, ПРОДАЈА 24.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1008/2014  ОД 01.03.2017.године, ПОСТАВЉЕН 03.03.2017.године, ПРОДАЈА 24.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1357/2012 ОД 01.03.2017.године, ПОСТАВЉЕН 03.03.2017.године, ПРОДАЈА 24.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1517/2011 ОД 27.02.2017.године, ПОСТАВЉЕН 06.03.2017.године, ПРОДАЈА 28.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.420/2016 ОД 17.03.2017.године, ПОСТАВЉЕН 17.03.2017.године, ПРОДАЈА 06.04.2017.