ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.710/2010  ОД 07.02.2017.године, ПОСТАВЉЕН 07.02.2017.године, ПРОДАЈА 27.02.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1271/2015  ОД 06.02.2017.године, ПОСТАВЉЕН 07.02.2017.године, ПРОДАЈА 14.03.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.2040/2010  ОД 02.02.2017.године, ПОСТАВЉЕН 07.02.2017.године, ПРОДАЈА 28.02.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.270/2010  ОД 31.01.2017.године, ПОСТАВЉЕН 07.02.2017.године, ПРОДАЈА 22.02.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1357/2012 ОД 08.02.2017.године, ПОСТАВЉЕН 10.02.2017.године, ПРОДАЈА 27.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.645/2015  ОД 13.02.2017.године, ПОСТАВЉЕН 21.02.2017.године, ПРОДАЈА 15.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И459/2013 ОД 10.02.2017.године, ПОСТАВЉЕН 21.02.2017.године, ПРОДАЈА 16.03.2017.