ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.272/2016 ОД 02.07.2018. године, ПОСТАВЉЕН 05.07.2018.године, ПРОДАЈА 30.07.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.59/2016  ОД 02.07.2018. године, ПОСТАВЉЕН 05.07.2018.године, ПРОДАЈА 30.07.2018.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1765/2011  ОД 13.07.2018. године, ПОСТАВЉЕН 18.07.2018.године, ПРОДАЈА 04.09.2018.