ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.664/2015 ОД 29.06.2017. године, ПОСТАВЉЕН 06.07.2017.године, ПРОДАЈА 26.07.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.626/2015  ОД 07.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 07.07.2017.године, ПРОДАЈА 24.07.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  ИВ.625/2010  ОД 10.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 13.07.2017.године, ПРОДАЈА 27.07.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1008/2014  ОД 17.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 17.07.2017.године, ПРОДАЈА 31.07.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.1656/2013  ОД 17.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 17.07.2017.године, ПРОДАЈА 01.08.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.834/2014 ОД 17.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 17.07.2017.године, ПРОДАЈА 05.09.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИВ.425/2010 ОД 12.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 18.07.2017.године, ПРОДАЈА 27.07.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.334/2017 ОД 18.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 21.07.2017.године, ПРОДАЈА 12.09.2017.
 ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИВ.174/2016 ОД 17.07.2017. године, ПОСТАВЉЕН 21.07.2017.године, ПРОДАЈА 05.09.2017.