ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И.569/2015 ОД 10.11.2017. године, ПОСТАВЉЕН 10.11.2017.године, ПРОДАЈА 28.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И.618/2012  ОД 10.11.2017. године, ПОСТАВЉЕН 10.11.2017.године, ПРОДАЈА 28.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  Ив.2603/2012  ОД 10.11.2017. године, ПОСТАВЉЕН 10.11.2017.године, ПРОДАЈА 28.11.2017.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И.1271/2015  ОД 01.11.2017. године, ПОСТАВЉЕН 14.11.2017.године, ПРОДАЈА 29.11.2017.