ОГЛАСИ – СЛ. ГЛАСНИК

 OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ П2.150/2017  ОД 16.06.2017.
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  Р2.11/2017  ОД 16.06.2017.
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  Р2.15/2017  ОД 14.06.2017.
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ П.330/2017  ОД 28.06.2017.
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ П2.322/2017  ОД 02.08.2017.
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П2.53/2017 ОД 11.09.2017. – и РЕШЕЊЕ
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П.249/2016 ОД 26.10.2017. – и РЕШЕЊЕ
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П.1096/2016 ОД 13.10.2017.
OГЛАС и РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  Пл.6/2015 ОД 22.11.2017.
OГЛАС и РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П2.450/2017 ОД 22.11.2017.
OГЛАС и РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П.964/2017 ОД 30.11.2017.
ОГЛАС – ПОЗИВ ЗОРАНУ БЛАГОЈЕВИЋУ ИЗ ТРЕШЊЕВИЦЕ  КАО И СВИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ НЕШТО ПОЗНАТО   О ЊЕГОВОМ ЖИВОТУ ИЛИ СМРТИ, ПО ПРЕДМЕТУ Р2.28/2017 ОД 12.12.2017.
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ П2.572/2017 ОД 05.01.2018.
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ И.541/2010 ОД 05.01.2018.
OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ П2.624/2017  ОД 04.01.2018.
ОГЛАС – ПОЗИВ ГИГОВ СТАНКУ ИЗ ПАРАЋИНА, УЛ.ВОЈВОДЕ СТЕПЕ бр.45,  КАО И СВИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ НЕШТО ПОЗНАТО   О ЊЕГОВОМ ЖИВОТУ , ПО ПРЕДМЕТУ Р2.30/2017 ОД 16.04.2018.
OГЛАС О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  Пл.36/2015 ОД 19.04.2018. – и РЕШЕЊЕ
OГЛАС О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П2.222/2018 ОД 15.08.2018.
OГЛАС О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П.353/2018 ОД 15.08.2018.
OГЛАС О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П.407/2018  ОД 22.08.2018. – и РЕШЕЊЕ
ОГЛАС – ПОЗИВ ЛИЦИМА КОД КОЈИХ СЕ НАЛАЗЕ ЧЕКОВИ БЛИЖЕ ОПИСАНИ У ПРИЛОЖЕНОМ ОГЛАСУ ПО ПРЕДМЕТУ Р3.1574/2018..
OГЛАС О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  П.489/2018  ОД 06.09.2018. – и РЕШЕЊЕ
OГЛАС О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  6П2.407/2018 ОД 27.09.2018.
ОГЛАС – ПОЗИВ БОГДАНОВИЋ ЗОРКИ ИЗ ДАВИДОВЦА  КАО И СВИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ НЕШТО ПОЗНАТО   О ЊЕНОМ ЖИВОТУ ИЛИ СМРТИ, ПО ПРЕДМЕТУ Р2.19/2018 ОД 01.10.2018.