ПРЕДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1883/14 ОД 30.11.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1883/2014 ОД 02.12.2016.
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ У ЗАКЉУЧКУ О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ И.1883/2014 ОД 30.11.2016.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.559/2016 ОД 24.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.559/2016 ОД 25.01.2017.
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ: РЕШЕЊА ОД 27.12.2016. , ЗАКЉУЧКА ОД 28.12.2016. ,ЗАКЉУЧКА ОД 24.01.2017. , ЗАКЉУЧКА ОД 25.01.2017. А  СВЕ ПОД БРОЈЕМ И.559/2016 .