ПРЕДАЈА И ДОДЕЛА

ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1638/2016 ОД 22.01.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .516/2017  ОД 12.02.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1469/2010 ОД 12.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1462/2013  ОД 26.03.2018.
РЕШЕЊЕ  И.1462/2013 ОД 12.04.2018. године О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЗАКЉУЧКА О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1462/2013  ОД 26.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1041/2014 ОД 13.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .2516-15 ОД 02.04..2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .861/2012 ОД 17.04..2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .2437/2015  ОД 26.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1462/2013  ОД 30.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1462/2013  ОД 30.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1462/2013  ОД 04.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1462/2013  ОД 07.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.180/2017   ОД 15.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1041/2014  ОД 20.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .602/2017  ОД 30.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1011/2013  ОД 16.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .861/2012  ОД 15.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .60/2017   ОД 14.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ Ив .27/2017  ОД 30.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .516/2017  ОД 09.04.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.334/2017   ОД 14.05.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .2437/2015  ОД 26.03.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.140/2016  ОД 10.07.2018. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .602/2017  ОД 04.07.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .60/2017   ОД 10.07.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.140/2016  ОД 27.08.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ Ив.815/2014 ОД 05.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ  Ив .27/2017   ОД 13.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.692/2017  ОД 08.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.140/2016  ОД 03.12.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .140/2016  ОД 05.12.2018.