ПРЕДАЈА И ДОДЕЛА

ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1883/14 ОД 30.11.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1883/2014 ОД 02.12.2016.
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ У ЗАКЉУЧКУ О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ И.1883/2014 ОД 30.11.2016.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.559/2016 ОД 24.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.559/2016 ОД 25.01.2017.
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ: РЕШЕЊА ОД 27.12.2016. , ЗАКЉУЧКА ОД 28.12.2016. ,ЗАКЉУЧКА ОД 24.01.2017. , ЗАКЉУЧКА ОД 25.01.2017. А  СВЕ ПОД БРОЈЕМ И.559/2016 .
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ Ив.5243/2011 ОД 23.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .3135/2013 ОД 10.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ Ив.5243/2011 ОД 09.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1469/2010 ОД 17.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1638/2016 ОД 01.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.3135/2013 ОД 31.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1012/2014 ОД 07.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И.2127/2012 ОД 21.06.2016.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .2250/2013 ОД 28.04.2017.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .1737/2014 ОД 05.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.1737/2014 ОД 31.07.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ Ив.634/13 ОД 17.08.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРЕДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И.2250/13 ОД 12.10.2017.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ И .319/2010  ОД 18.10.2017.