ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  И.И.389/2017  ОД 12.04.2018. – и РЕШЕЊЕ
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВ.А30/2016 ОД 14.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 25.06.2018. године  ПРОДАЈА 30.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.И.9/2015 ОД 22.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 03.07.2018. године  ПРОДАЈА 18.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.И.A.54/2016 ОД 20.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.07.2018. године  ПРОДАЈА 18.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.И.606/2017 ОД 18.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.07.2018. године  ПРОДАЈА 18.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1188/2015  ОД 22.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.07.2018. године  ПРОДАЈА 19.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК.167/2016 ОД 06.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 11.07.2018. године  ПРОДАЈА 03.08.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК.617/2014  ОД 10.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 16.07.2018. године  ПРОДАЈА 09.08.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК.443/2015   ОД 02.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 31.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК.312/2016  ОД 27.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 26.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК.143/2016  ОД 26.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 25.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 1556/2015   ОД 03.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 02.08.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 1068/2015  ОД 26.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 25.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 234/2015   ОД 06.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 02.08.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 223/2016  ОД 29.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 27.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 327/2013  ОД 09.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 07.08.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 765/2014  ОД 09.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 08.08.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 257/2014 ОД 10.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 09.08.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 219/2016  ОД 09.07.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 06.08.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 344/2016  ОД 22.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 18.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК. 383/2015  ОД 25.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 23.07.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК.938/2014  ОД 22.06.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.07.2018. године  ПРОДАЈА 19.07.2018.