ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.И.39/2015  ОД 20.10.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.11.2017. године  ПРОДАЈА 20.11.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.И.367/2016 ОД 12.10 .2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.11.2017. године  ПРОДАЈА 20.11.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.И.411/2017  ОД 26.10.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.11.2017. године  ПРОДАЈА 24.11.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.И.630/2016 ОД 25.10.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.11.2017. године  ПРОДАЈА 24.11.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.Ив.-A11/2016 ОД 30.10.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.11.2017. године  ПРОДАЈА 24.11.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.И .A.145/2016 ОД 25.10.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2017. године  ПРОДАЈА 24.11.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.И .A.25/2016  ОД 06.11.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 16.11.2017. године  ПРОДАЈА 04.12.2017.