ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.788/2014 ОД 06.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 21.02.2017. године  ПРОДАЈА 05.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.845/2014 ОД 02.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 23.02.2017. године  ПРОДАЈА 12.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1516/2015  ОД 232.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.03.2017. године  ПРОДАЈА 19.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.508/2014 ОД 16.03.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 31.03.2017. године  ПРОДАЈА 17.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.632/2014 ОД 20.03.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.04.2017. године  ПРОДАЈА 31.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.9/2015  ОД 31.03.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.04.2017. године  ПРОДАЈА 28.04.2017.