ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  И.И.389/2017  ОД 12.04.2018. – и РЕШЕЊЕ
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВ.48/2017  ОД 12.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 19.04.2018. године  ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.289/2016 ОД 17.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 24.04.2018. године  ПРОДАЈА 17.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.1621/2015 ОД 30.03.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 24.04.2018. године  ПРОДАЈА 25.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.И.A.15/2016  ОД 18.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 26.04.2018. године  ПРОДАЈА 21.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.И.39/2015  ОД 19.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 26.04.2018. године  ПРОДАЈА 18.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.И.2/2016  ОД 19.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 03.05.2018. године  ПРОДАЈА 18.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.617/2014 ОД 19.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 03.05.2018. године  ПРОДАЈА 18.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.1188/2015 ОД 29.03.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 03.05.2018. године  ПРОДАЈА 25.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.785/2014 ОД 23.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.05.2018. године  ПРОДАЈА 22.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.822/2014 ОД 23.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.05.2018. године  ПРОДАЈА 29.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.1068/2015 ОД 23.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.05.2018. године  ПРОДАЈА 24.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.912/2014 ОД 24.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.05.2018. године  ПРОДАЈА 31.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.941/2014 ОД 24.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.05.2018. године  ПРОДАЈА 29.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.223/2016 ОД 23.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.05.2018. године  ПРОДАЈА 30.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.312/2016 ОД 23.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 04.05.2018. године  ПРОДАЈА 30.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.И.A.4/2016  ОД 04.05.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 10.05.2018. године  ПРОДАЈА 25.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.733/2014 ОД 04.05.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 10.05.2018. године  ПРОДАЈА 31.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.И367/2018  ОД 16.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 11.05.2018. године  ПРОДАЈА 31.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.143/2016  ОД 26.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.05.2018. године  ПРОДАЈА 25.05.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.1610/2015 ОД 04.05.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.05.2018. године  ПРОДАЈА 01.06.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.29/2015 ОД 27.04.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.05.2018. године  ПРОДАЈА 24.05.2018.