ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.Ивк.234/2015  ОД 25.12.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 28.12.2017. године  ПРОДАЈА 26.01.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.Ивк.332/2016 ОД 25.12.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 28.12.2017. године  ПРОДАЈА 25.01.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.Ивк.765/2014 ОД 25.12.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 29.12.2017. године  ПРОДАЈА 31.01.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.Ив-A11/2016 ОД 25.12.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 29.12.2017. године  ПРОДАЈА 24.01.2018.
 ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.Ивк.350/2016  ОД 25.12.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 09.01.2018. године  ПРОДАЈА 25.01.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.И-A 4/2016 ОД 29.12.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 12.01.2018. године  ПРОДАЈА 25.01.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  И.ИВК.733/2014 ОД 12.01.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 23.01.2018. године  ПРОДАЈА 05.02.2018.