ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.632/2014 ОД 23.01.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 03.02.2017. године  ПРОДАЈА 20.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.788/2014 ОД 06.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 21.02.2017. године  ПРОДАЈА 05.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.845/2014 ОД 02.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 23.02.2017. године  ПРОДАЈА 12.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1516/2015  ОД 232.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.03.2017. године  ПРОДАЈА 19.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.282/2015  ОД 28.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.03.2017. године  ПРОДАЈА 29.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.258/2016  ОД 28.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 09.03.2017. године  ПРОДАЈА 24.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.305/2015  ОД 06.03.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 17.03.2017. године  ПРОДАЈА 06.04.2017.