ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК  и ОГЛАС О ПРОДАЈИ  ИВК.740/2014 ОД 26.05.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.06.2017. године  ПРОДАЈА 31.07.2017.
 ОГЛАС О ПРОДАЈИ И. ИВК.632/2014 ОД 31.05.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 03.07.2017. године  ПРОДАЈА 04.08.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И. ИВК.14/2013 ОД 26.06.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 26.06.2017. године  ПРОДАЈА 20.07.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ Ии-A.25/2016 ОД 26.06.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 10.07.2017. године  ПРОДАЈА 26.07.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ Ии .20/2015 ОД 28.06.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 13.07.2017. године  ПРОДАЈА 27.07.2017.