ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ Ии-A.9/2016 ОД 24.07.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 07.08.2017. године  ПРОДАЈА 25.08.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.Ивк.14/2013 ОД 21.07.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.08.2017. године  ПРОДАЈА 18.08.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.И.54/2017  ОД 10.08.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 16.08.2017. године  ПРОДАЈА 13.09.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.Ив.63/2017 ОД 21.07.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.08.2017. године  ПРОДАЈА 18.08.2017.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ И.Ивк.632/2014 ОД 04.08.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 17.08.2017. године  ПРОДАЈА 06.10.2017.