ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.282/2015 ОД 12.12.2016. ПОСТАВЉЕН ДАНА 16.12.2016. године  ПРОДАЈА 31.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.127/2016 ОД 13.12.2016. ПОСТАВЉЕН ДАНА 16.12.2016. године  ПРОДАЈА 20.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.632/2014  ОД 01.12.2016. ПОСТАВЉЕН ДАНА 16.12.2016. године  ПРОДАЈА 23.01.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.788/2014  ОД 15.12.2016. ПОСТАВЉЕН ДАНА 29.12.2016. године  ПРОДАЈА 06.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.241/2016  ОД 06.12.2016. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.01.20176. године  ПРОДАЈА 27.01.2017.