ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.350/2016  ОД 23.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 02.03.2018. године  ПРОДАЈА 20.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.341/2016 ОД 26.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.03.2018. године  ПРОДАЈА 21.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.29/2015 ОД 27.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.03.2018. године  ПРОДАЈА 26.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.219/2016 ОД 23.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.03.2018. године  ПРОДАЈА 21.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  ИВК.143/2016 ОД 23.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.03.2018. године  ПРОДАЈА 26.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  ИВК.941/2014 ОД 22.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.03.2018. године  ПРОДАЈА 22.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ  ИВК.785/2014 ОД 26.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.03.2018. године  ПРОДАЈА 22.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.И.57/2016 ОД 26.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.03.2018. године  ПРОДАЈА 19.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   ИВК.733/2014 ОД 05.03.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 13.03.2018. године  ПРОДАЈА 04.04.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.617/2014 ОД 26.02.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 13.03.2018. године  ПРОДАЈА 20.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.234/2015 ОД 02.03.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.03.2018. године  ПРОДАЈА 10.04.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.И-A.4/2016 ОД 02.03.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 15.03.2018. године  ПРОДАЈА 30.03.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.765/2014 ОД 07.03.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 19.03.2018. године  ПРОДАЈА 12.04.2018.
ЗАКЉУЧАК   О ПРОДАЈИ   И.ИВК.1610/2015  ОД 07.03.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 19.03.2018. године  ПРОДАЈА 05.04.2018.