ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  И.И.389/2017  ОД 12.04.2018. – и РЕШЕЊЕ
ЗАКЉУЧАК О ПРEДАЈИ  И.И .207/2016  OД 16.03.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 24.09.2018. године.
ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ  И.И .207/2016  OД 16.03.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 24.09.2018. године.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.443/2015  OД 23.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 31.10.2018. године  ПРОДАЈА 20.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.1047/2016  OД 18.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 02.11.2018. године  ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.411/2018  OД 25.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 02.11.2018. године  ПРОДАЈА 30.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.174/2016  OД 24.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 02.11.2018. године  ПРОДАЈА 21.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.733/2014  OД 24.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 02.11.2018. године  ПРОДАЈА 21.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.939/2015  OД 25.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.11.2018. године  ПРОДАЈА 22.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.A-15/2016  OД 25.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.11.2018. године  ПРОДАЈА 21.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1556/2015  OД 26.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.11.2018. године  ПРОДАЈА 23.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.234/2015  OД 25.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.11.2018. године  ПРОДАЈА 22.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.296/2016  OД 29.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.11.2018. године  ПРОДАЈА 26.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.219/2016  OД 29.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.11.2018. године  ПРОДАЈА 26.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.617/2014  OД 31.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.11.2018. године  ПРОДАЈА 28.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.A-53/2016  OД 31.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.11.2018. године  ПРОДАЈА 26.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.167/2016  OД 26.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 07.11.2018. године  ПРОДАЈА 23.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.A-267/2016  OД 30.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 27.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.332/2016  OД 30.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 27.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.39/2015  OД 01.11.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 29.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.268/2015  OД 01.11.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 30.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.765/2014  OД 31.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 28.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.218/2016  OД 30.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 27.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.327/2013  OД 30.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 27.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1068/2015  OД 15.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 27.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.822/2014  OД 31.10.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.11.2018. године  ПРОДАЈА 28.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.441/2016  OД 05.11.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 13.11.2018. године  ПРОДАЈА 05.12.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.153/2015  OД 02.11.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 13.11.2018. године  ПРОДАЈА 30.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1981/2013  OД 08.11.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 13.11.2018. године  ПРОДАЈА 06.12.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.A-54/2016  OД 06.11.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.11.2018. године  ПРОДАЈА 04.12.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.257/2014  OД 02.11.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 19.11.2018. године  ПРОДАЈА 29.11.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.341/2016  OД 02.11.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 19.11.2018. године  ПРОДАЈА 29.11.2018.