ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

OГЛАС  О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПРЕДМЕТУ  И.И.389/2017  ОД 12.04.2018. – и РЕШЕЊЕ
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ покретних ствари НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  И.Ив.32/2017  ОД 16.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 23.08.2018. године .
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.733/2014   OД 29.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.09.2018. године  ПРОДАЈА 26.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.167/2016  OД 31.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.09.2018. године  ПРОДАЈА 28.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.606/2017 OД 29.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 05.09.2018. године  ПРОДАЈА 27.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.939/2015  OД 30.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 27.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.1047/2016  OД 03.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 03.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.312/2016  OД 24.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 21.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.443/2015 OД 28.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 25.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1556/2015  OД 30.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 28.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.143/2016 OД 24.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 21.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1068/2015 OД 24.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 21.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.234/2015 OД 30.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 27.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИA.15/2016 OД 03.08.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 06.09.2018. године  ПРОДАЈА 27.09.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.327/2013 OД 04.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 10.09.2018. године  ПРОДАЈА 02.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.167/2016  OД 03.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 10.09.2018. године  ПРОДАЈА 01.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.219/2016 OД 03.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 13.09.2018. године  ПРОДАЈА 01.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.617/2014  OД 06.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.09.2018. године  ПРОДАЈА 03.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.268/2015  OД 07.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 14.09.2018. године  ПРОДАЈА 04.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИA.54/2016 OД 12.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 19.09.2018. године  ПРОДАЈА 09.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.1188/2015  OД 13.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 19.09.2018. године  ПРОДАЈА 11.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.257/2014  OД 07.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 20.09.2018. године  ПРОДАЈА 05.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.341/2016  OД 07.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 20.09.2018. године  ПРОДАЈА 05.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.И.39/2015  OД 07.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 20.09.2018. године  ПРОДАЈА 04.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.289/2016  OД 06.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 20.09.2018. године  ПРОДАЈА 04.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИA.267/2016 OД 005.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 20.09.2018. године  ПРОДАЈА 02.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.218/2016  OД 05.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 20.09.2018. године  ПРОДАЈА 02.10.2018.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ  И.ИВК.765/2014  OД 05.09.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 20.09.2018. године  ПРОДАЈА 03.10.2018.