ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.9521/2014  OД 21.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 25.12.2018. године  ПРОДАЈА 21.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.167/2016  OД 20.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 25.12.2018. године  ПРОДАЈА 18.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИA.15/2016  OД 19.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 26.12.2018. године  ПРОДАЈА 18.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИA.53/2016  OД 24.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 27.12.2018. године  ПРОДАЈА 21.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИA.2/2016  OД 28.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.01.2019. године  ПРОДАЈА 28.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВ A.10/2016  OД 26.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.01.2019. године  ПРОДАЈА 24.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.617/2014  OД 27.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.01.2019. године  ПРОДАЈА 25.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.796/2014  OД 26.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.01.2019. године  ПРОДАЈА 24.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-И A.54/2016  OД 26.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 08.01.2019. године  ПРОДАЈА 24.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.847/2014 OД 05.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 09.01.2019. године  ПРОДАЈА 11.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.9613/2014 OД 05.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 09.01.2019. године  ПРОДАЈА 11.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.18092/2014 OД 04.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 09.01.2019. године  ПРОДАЈА 08.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-И.39/2017 OД 08.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 10.01.2019. године  ПРОДАЈА 05.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.1188/2015 OД 04.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 10.01.2019. године  ПРОДАЈА 01.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.97/2016 OД 08.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 11.01.2019. године  ПРОДАЈА 07.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.8876/2014 OД 10.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 11.01.2019. године  ПРОДАЈА 12.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-И.255/2016  OД 14.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 16.01.01.2019. године  ПРОДАЈА 14.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.200/2016 OД 14.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 16.01.2019. године  ПРОДАЈА 11.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.733/2014 OД 15.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 17.01.2019. године  ПРОДАЈА 12.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.1269/2014 OД 16.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2019. године  ПРОДАЈА 18.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.11/2014 OД 15.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2019. године  ПРОДАЈА 14.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ИВК.76/2015  OД 11.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2019. године  ПРОДАЈА 05.02.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-И.39/2015  OД 26.12.2018. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.01.2019. године  ПРОДАЈА 23.01.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.941/2014 OД 14.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2019. године  ПРОДАЈА 11.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.143/2016 OД 14.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2019. године  ПРОДАЈА 11.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.837/2014 OД 11.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2019. године  ПРОДАЈА 05.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.223/2016 OД 10.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2019. године  ПРОДАЈА 08.02.2019.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И-ИВК.312/2016 OД 11.01.2019. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2019. године  ПРОДАЈА 05.02.2019.