ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.1516/2015 ОД 26.12.2016. ПОСТАВЉЕН ДАНА 18.01.2017. године  ПРОДАЈА 23.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.258/2016 ОД 20.01.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 02.02.2017. године  ПРОДАЈА 28.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.632/2014 ОД 23.01.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 03.02.2017. године  ПРОДАЈА 20.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.282/2015 ОД 31.01.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 09.02.2017. године  ПРОДАЈА 28.02.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И-A22/2016 ОД 21.01.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 09.02.2017. године  ПРОДАЈА 09.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.788/2014 ОД 06.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 21.02.2017. године  ПРОДАЈА 05.05.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И.207/2016 ОД 07.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 21.02.2017. године  ПРОДАЈА 16.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.И-A15/2016 ОД 09.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 23.02.2017. године  ПРОДАЈА 07.03.2017.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ И.ИВК.845/2014 ОД 02.02.2017. ПОСТАВЉЕН ДАНА 23.02.2017. године  ПРОДАЈА 12.05.2017.