ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА , ШТАМПАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И КОВЕРАТА 2018.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018.
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018.
ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА , ШТАМПАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И КОВЕРАТА 2018.
ИЗМЕНА И ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА , ШТАМПАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И КОВЕРАТА 2018.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЈНМВ КОВЕРАТА 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018, ЗА ЗГРАДУ У ПАРАЋИНУ – ПАРТИЈА 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018, ЗА ЗГРАДУ У ЋУПРИЈИ – ПАРТИЈА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈНМВ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА , ШТАМПАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И КОВЕРАТА 2018. ПАРТИЈА 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈНМВ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА , ШТАМПАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И КОВЕРАТА 2018. ПАРТИЈА 2
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 2018.
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 2018.