ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕРГИЈА 2017.
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЛОЖ УЉЕ 2017.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЛОЖ УЉЕ 2017.
ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЛОЖ УЉЕ 2017.