ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕРГИЈА 2017.
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЛОЖ УЉЕ 2017.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЛОЖ УЉЕ 2017.
ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЛОЖ УЉЕ 2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017 – ПАРТ 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017 – ПАРТ 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017. – ПАРТ 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.- ПАРТ 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЛОЖ УЉЕ 2017
УГОВОР О ЈНМВ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017 – ПАРТИЈА 1
УГОВОР О ЈНМВ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017 – ПАРТИЈА 2
УГОВОР О ЈНМВ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017 – ПАРТИЈА 1
УГОВОР О ЈНМВ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017 – ПАРТИЈА 2
УГОВОР О ЈНМВ – ГАСНО УЉЕ 2017
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА 2017.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА 2017.
ИЗМЕНА И ДОПУНА МОДЕЛА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА 2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА 2017.
УГОВОР О ЈНМВ -АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА 2017.
ОДЛУКА О ДОДАТНИМ РАДОВИМА – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА 2017.