ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Параћин – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ћуприја – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2016
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2016.
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ ГАСНО УЉЕ 2016.
МОДЕЛ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ РЕПАРАЦИЈА ТОНЕР КАСЕТА 2016.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2016.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЈН ГАСНО УЉЕ 2016.
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЈНМВ РЕПАРАЦИЈА ТОНЕР КАСЕТА 2016.
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕПАРАЦИЈУ ТОНЕР КАСЕТА 2016.
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ГАСНОГ УЉА 2016.
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ГАСНОГ УЉА 2016.
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕПАРАЦИЈУ ТОНЕР КАСЕТА 2016. – ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ
ПОЈАШЊЕЊЕ  У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ГАСНОГ УЉА 2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈНМВ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈНМВ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ПАРТИЈА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈНМВ ЗА РЕПАРАЦИЈУ ТОНЕР КАСЕТА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- ЈН ГАСНО УЉЕ 2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ПАРТИЈА1 И ПАРТИЈА2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПАРТИЈА1 И ПАРТИЈА2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА РЕПАРАЦИЈУ ТОНЕР КАСЕТА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЈНМВ САНАЦИЈА ФАСАДЕ
МОДЕЛ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ САНАЦИЈА ФАСАДЕ
ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ – ЈНМВ АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА
МОДЕЛ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА
ОБАВЕШТЕЊЕ  СА ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ САНАЦИЈА ФАСАДЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ  СА ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА –  ЈНМВ САНАЦИЈА ФАСАДЕ ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА –  ЈНМВ АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА  ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ
УГОВОР О ЈНМВ ЗА САНАЦИЈУ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ
УГОВОР О ЈНМВ ЗА АДАПТАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА И МОКРИХ ЧВОРОВА ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ