НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  Ив.5243/2011 ОД 07.11.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 17.11.2016. године, ПРОДАЈА 05.12.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  Ив.8909/2010 ОД 16.11.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 18.11.2016. године, ПРОДАЈА 08.12.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  Ив.1675/2011 ОД 11.11.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 25.11.2016. године, ПРОДАЈА 05.12.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.1319/2015 ОД 11.11.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 25.11.2016. године, ПРОДАЈА 06.12.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.2516/2015 ОД 11.11.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 25.11.2016. године, ПРОДАЈА 06.12.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  Ив.1954/2012 ОД 24.11.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 28.11.2016. године, ПРОДАЈА 22.12.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.1469/2010 ОД 21.11.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 01.12.2016. године, ПРОДАЈА 16.12.2016.
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ  И.559/2016  ОД 24.11.2016. године,  ПОСТАВЉЕН 01.12.2016. године, ПРОДАЈА 14.12.2016.