ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.270/2010 ОД 07.11.2016.године, ПОСТАВЉЕН 09.11.2016.године, ПРОДАЈА 06.12.2016.
РЕШЕЊЕ  И.270/2010 ОД 30.11.2016.године, ПОСТАВЉЕНО 01.12.2016.године као саставни део ЗАКЉУЧКА И.270/2010 ОД 07.11.2016.године.
ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  И.716/2015 ОД 01.12.2016.године, ПОСТАВЉЕН 05.12.2016.године, ПРОДАЈА 12.01.2017.